PDPA Legal Document

บริการจัดทำเอกสารทางกฎหมายโดยนักกฎหมายเชี่ยวชาญ PDPA

รับใบเสนอราคา

บริการ
PDPA Legal Document

บริการจัดทำ ตรวจสอบ แก้ไขเอกสารทางกฎหมาย (Legal Documents) ที่เกี่ยวกับ PDPA เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณสอดคล้องกับ PDPA โดยสามารถปรับแต่งตามงบประมาณที่คุณจัดสรรได้อีกด้วย

เอกสารที่ให้บริการโดย PDPA Core

เอกสารจำเป็นทางธุรกิจ

  นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
  แบบฟอร์มขอความยินยอมสำหรับกิจกรรมทางการตลาด
  นโยบายการใช้คุกกี้
  แบบฟอร์มมาตรฐานของสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล

  นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน
  นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน
  แบบฟอร์มขอความยินยอมสำหรับผู้สมัครงาน
  แบบฟอร์มขอความยินยอมสำหรับพนักงาน

เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการตลาด

  นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
  แบบฟอร์มขอความยินยอมสำหรับกิจกรรมทางการตลาด

เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการจัดซื้อ

  นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้า/ซัพพลายเออร์
  แบบฟอร์มมาตรฐานสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารเกี่ยวกับการจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  แบบฟอร์มขอใช้สิทธิโดยเจ้าของข้อมูล
  จดหมายตอบกลับเจ้าของข้อมูลสำหรับการใช้สิทธิ
  แบบฟอร์มการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานกำกับดูแล
  จดหมายตอบกลับถึงหน่วยงานกำกับดูแลถึงการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารเกี่ยวกับการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

  หนังสือแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
  จดหมายการแจ้งเตือนการละเมิดถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  รายงานเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัท

เอกสารเกี่ยวกับการจัดอีเวนต์

  นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดงานกิจกรรม/การถ่ายภาพ
  นโยบายตวามเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจและสปอนเซอร์ของงานกิจกรรม
  หนังสือขอความยินยอมสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับมาตรฐาน
  หนังสือขอความยินยอมสำหรับพิธีกร/แขกรับเชิญในงานกิจกรรม

เอกสารจำเป็นทางธุรกิจ

  นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
  แบบฟอร์มขอความยินยอมสำหรับกิจกรรมทางการตลาด
  นโยบายการใช้คุกกี้
  แบบฟอร์มมาตรฐานของสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล

  นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน
  นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน
  แบบฟอร์มขอความยินยอมสำหรับผู้สมัครงาน
  แบบฟอร์มขอความยินยอมสำหรับพนักงาน

เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการตลาด

  นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
  แบบฟอร์มขอความยินยอมสำหรับกิจกรรมทางการตลาด

เอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการจัดซื้อ

  นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้า/ซัพพลายเออร์
  แบบฟอร์มมาตรฐานสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารเกี่ยวกับการจัดการสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  แบบฟอร์มขอใช้สิทธิโดยเจ้าของข้อมูล
  จดหมายตอบกลับเจ้าของข้อมูลสำหรับการใช้สิทธิ
  แบบฟอร์มการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยหน่วยงานกำกับดูแล
  จดหมายตอบกลับถึงหน่วยงานกำกับดูแลถึงการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารเกี่ยวกับการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

  หนังสือแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
  จดหมายการแจ้งเตือนการละเมิดถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  รายงานเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลภายในบริษัท

เอกสารเกี่ยวกับการจัดอีเวนต์

  นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการจัดงานกิจกรรม/การถ่ายภาพ
  นโยบายตวามเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจและสปอนเซอร์ของงานกิจกรรม
  หนังสือขอความยินยอมสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับมาตรฐาน
  หนังสือขอความยินยอมสำหรับพิธีกร/แขกรับเชิญในงานกิจกรรม

ดาวน์โหลดรายการเอกสารและราคา ฟรี!

ดาวน์โหลดรายการเอกสาร

ทำไมต้องจัดทำเอกสารทางกฎหมายกับ PDPA Core ?

 • ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของคุณได้มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการสร้างจากระบบอัตโนมัติ เนื่องจาก

  • มีการประชุมพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Requirement และ Business Transaction ของธุรกิจคุณอย่างละเอียดเพื่อนำมา จัดทำเอกสาร
  • ตรวจสอบและแก้ไขเอกสารเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ มากที่สุดถึง 2 ครั้ง
 • ถ้อยคำที่เราเลือกใช้จะสอดคล้องกับกฎหมาย และทำให้ เจ้าของข้อมูลเข้าใจง่าย ซึ่งเป็นไปตามหลักการของ PDPA

 • ราคาย่อมเยาเหมาะกับทุกขนาดองค์กร

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

และอีกมากกว่า 50+ ธุรกิจ ทั้งลูกค้าองค์กรขนาดเล็กและ ขนาดใหญ่ที่ไว้วางใจ PDPA Core

รวมถึง 10,000+ ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริการนี้เหมาะสำหรับใคร ?

ทุกบริษัทที่ต้องการดำเนินการให้ธุรกิจสอดคล้องกับ PDPA

hero

แจกชุด Handout & Self-Checklist ฟรี!

เอกสารรายละเอียดบริการ พร้อมแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองฉบับย่อ ดาวน์โหลดฟรี !

ดาวน์โหลด Datasheet

ติดต่อเรา

กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับรายละเอียดของบริการและใบเสนอราคาจากการประเมินให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

บาท

คำถามที่พบบ่อย

PDPA Blog

ติดตามบทความ ความรู้เกี่ยวกับ PDPA เพิ่มเติม ที่นี่...

บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด

1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560

sales@datawow.io

ISO