ให้คำปรึกษา พร้อมจัดทำ
PDPA ครบวงจร

PDPA Core บริการให้คำปรึกษาและดำเนินการให้ธุรกิจของคุณ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("PDPA") โดยทีมนักกฎหมายเชี่ยวชาญ พร้อมเทคโนโลยีครบครัน

รับใบเสนอราคา
รับใบเสนอราคา

บริการของเรา

  PDPA Implementation

  ตรวจสอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล จัดทำ Gap Analysis ปรับกระบวนการทำงานพร้อมจัดทำเอกสารทางกฎหมาย โดยทีมนักกฎหมายเชี่ยวชาญ อ่านเพิ่มเติม

  PDPA Advisory

  ปรึกษา PDPA กับนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ แบบส่วนตัว (Private Session) ครอบคลุม ทุกรายละเอียดของการปฏิบัติให้ถูกต้อง ตาม PDPA สำหรับธุรกิจของคุณ อ่านเพิ่มเติม

  PDPA Training and Seminars

  จัดอบรมเรื่อง PDPA ให้กับบุคลากรภายในองค์กรเพื่อสร้าง ความตระหนักรู้ รวมถึงแนวทางปฏิบัติ PDPA พร้อมตอบทุกข้อสงสัย อ่านเพิ่มเติม

  PDPA Compliance Audit

  ตรวจสอบการปฏิบัติตาม PDPA ขององค์กร ประเมินความเสี่ยง จัดทำรายงาน Compliance Audit Report และให้คำแนะนำโดยทีมนักกฎหมาย อ่านเพิ่มเติม

  PDPA Legal Document

  บริการจัดทำเอกสารทางกฎหมายโดยนักกฎหมายเชี่ยวชาญ PDPA อ่านเพิ่มเติม

Why Us

ทำไมต้อง PDPA Core ?

ทีมนักกฎหมายมากประสบการณ์

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของเรามีประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่บริษัทขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ และมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ PDPA และความปลอดภัยของข้อมูล

บริการและเทคโนโลยีครบวงจร

เรามีบริการ PDPA ที่หลากหลายตั้งแต่การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ชุดเครื่องมือ คอร์สอบรม รวมถึงซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ทำไห้คุณไม่จำเป็น ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกินเพิ่มเติม

จัดสรรให้เหมาะกับธุรกิจ

เราสนับสนุนให้ลูกค้าของเราเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจและงบประมาณ เราออกแบบแนวทางปฏิบัติ PDPA ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ไม่จำเป็นต้องจ่ายให้กับเรื่องที่ไม่ต้องการ

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

และอีกมากกว่า 50+ ธุรกิจ ทั้งลูกค้าองค์กรขนาดเล็กและ ขนาดใหญ่ที่ไว้วางใจ PDPA Core

รวมถึง 10,000+ ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ขั้นตอนการให้บริการ

Step of Compliance with PDPA Core*

ปฏิบัติตาม PDPA ได้อย่างมั่นใจ ดำเนินการโดยทีมนักกฎหมายมืออาชีพ และให้คำแนะนำตลอดกระบวนการ พร้อมเครื่องมือช่วยให้สอดคล้อง PDPA ได้อย่างง่ายดาย ไว้วางใจโดยองค์กรชั้นนำ

Company Review & Gap Analysis

ทีมกฎหมายจะเริ่มจากการจัดทำ Gap Analysis พร้อมออกแบบกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับ PDPA

 • ตรวจสอบมาตรฐานการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ของบริษัท และตรวจสอบการไหลของข้อมูล เพื่อจัดทำ Data Mapping และ Gap Analysis

 • จัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงทางกฎหมายภายใต้ PDPA และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบัน

 • ออกแบบและให้คำแนะนำกระบวนการการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA

1

Documentation

จากนั้นทีมกฎหมายจะจัดทำเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการปฏิบัติตาม PDPA รวมถึงตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่มีอยู่ขององค์กร

ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายที่จะได้รับ

 • บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (ROPA)

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า/พนักงาน/ผู้ขาย

 • แบบฟอร์มขอความยินยอม

 • เอกสารอื่นๆ มากกว่า 10+ รายการ

 • การแก้ไขหรือเพิ่มเติม Clause ในเอกสารหรือสัญญา

2

Training and Workshop

ฝึกอบรมผู้บริหารของบริษัท, DPO และพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ PDPA สร้างความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการ ให้สามารถปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

3

Legal Support & Advisory

 • หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐาน PDPA อย่างสม่ำเสมอ

 • ให้คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม PDPA สำหรับข้อกำหนดใหม่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจ

4

*ขอบเขตของการให้บริการสามารถจัดสรรได้ตามงบประมาณหรือความต้องการของบริษัท

พิเศษ ! ลูกค้า PDPA Implementation จะได้สิทธิใช้งาน Cookie Consent Management และ DSAR Management ฟรีทันที 1 ปี พร้อมนโยบายและสัญญาแบบสร้างผ่านเครื่องมืออัตโนมัติฟรี 7 รายการ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

นำทีมโดยนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ

ชยานันต์ ไชยคำภา

Legal Counsel Manager

ประสบการณ์การทำงาน

 • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในเรื่องธุรกิจและการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แก่บริษัทและลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงร่างเอกสารทางกฎหมาย ในบริษัท e-commerce ชั้นนำ
 • ตรวจสอบความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับกฎระเบียบ พัฒนานโยบาย และจัดการฝึกอบรม
 • มีส่วนร่วมในการคุ้มครองข้อมูลในฐานะส่วนหนึ่งของคณะกรรมการความปลอดภัยข้อมูลบริษัท

การศึกษา

 • นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานสัมมนาและ Training ที่ทีมนักกฎหมายของเราเข้าร่วม

Digital Trend 2022 for your transformation

Digital Trend 2022 for your transformation

หัวข้อ Data Governance & Privacy Trend : Does it technology help to make it easier ?

ผู้เข้าฟังสูงสุดกว่า 1,500 คน

MICE INTELLIGENCE TALK 2022

MICE INTELLIGENCE TALK 2022

หัวข้อ THE INTRODUCTION TO PDPA

ผู้เข้าฟังสูงสุดกว่า 100 คน

Road to Success in PDPA

Road to Success in PDPA

หัวข้อ PDPA เลื่อน แต่ไม่ใช่ยกเลิก

ผู้เข้าฟังสูงสุดกว่า 100 คน

เจาะลึก PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเตรียมความพร้อมให้กับองค์กร

เจาะลึก PDPA พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเตรียมความพร้อมให้กับองค์กร

ผู้เข้าฟังสูงสุดกว่า 100 คน

Webinar PDPA Journey

Webinar PDPA Journey

หัวข้อ Compliance and Implementation

ผู้เข้าฟังสูงสุดกว่า 100 คน

How to Kickoff with PDPA

How to Kickoff with PDPA

หัวข้อ Cooperated with Sripatum University and Thai Federation on Logistics

hero

แจกชุด Handout & Self-Checklist ฟรี!

เอกสารรายละเอียดบริการ พร้อมแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองฉบับย่อ ดาวน์โหลดฟรี !

ดาวน์โหลด Datasheet

ติดต่อเรา

กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับรายละเอียดของบริการและใบเสนอราคาจากการประเมินให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

บาท

คำถามที่พบบ่อย

PDPA Blog

ติดตามบทความ ความรู้เกี่ยวกับ PDPA เพิ่มเติม ที่นี่...

บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด

1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560

sales@datawow.io

ISO