PDPA Compliance Audit

ตรวจสอบความสอดคล้อง PDPA สำหรับองค์กร

รับใบเสนอราคาดาวน์โหลด Datasheet

บริการ
บริการ PDPA Compliance Audit

ดำเนินการตรวจสอบในมุมมองทางกฎหมายสำหรับกระบวนการทำงาน มาตรการที่มีอยู่ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด เพื่อนำมาจัดทำ Compliance Audit Report และให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ PDPA โดยนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ

เนื่องจากการปฏิบัติตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความซับซ้อนและแตกต่างในแต่ละธุรกิจ องค์กรจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ ป้องกันบทลงโทษทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

ลักษณะการให้บริการ

วิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการภายในบริษัททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ PDPA

สัมภาษณ์บุคลากรภายในองค์กรเพื่อพิจารณากระบวนการทำงานของแผนกที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล

ดำเนินการตรวจสอบทางกฎหมายโดยนักกฎหมาย จัดทำ Data Mapping และวิเคราะห์การปฏิบัติตาม PDPA ภายในองค์กร

จัดทำและสรุปรายงานการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม PDPA ซึ่งจะรวมถึงการประเมินความเสี่ยงภายใต้ PDPA ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลและข้อแนะนำในการออกแบบขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA

สิ่งที่คุณจะได้รับ

รายงาน Compliance Audit Report พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตาม PDPA จากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

และอีกมากกว่า 50+ ธุรกิจ ทั้งลูกค้าองค์กรขนาดเล็กและ ขนาดใหญ่ที่ไว้วางใจ PDPA Core

รวมถึง 10,000+ ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ราคา

ราคาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจ เราออกแบบและประเมินให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

บริการนี้เหมาะสำหรับใคร ?

หากองค์กรของคุณมีการดำเนินการให้องค์กรปฏิบัติตาม PDPA ไปแล้วบางส่วนหรือทั้งหมด แต่ยังไม่แน่ใจในการดำเนินการที่ได้จัดทำไปจึง ต้องการให้นักกฎหมายตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตาม PDPA ได้อย่างถูกต้อง บริการ PDPA Compliance Audit จะช่วยตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม PDPA มากยิ่งขึ้น

hero

แจกชุด Handout & Self-Checklist ฟรี!

เอกสารรายละเอียดบริการ พร้อมแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองฉบับย่อ ดาวน์โหลดฟรี !

ดาวน์โหลด Datasheet

ติดต่อเรา

กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับรายละเอียดของบริการและใบเสนอราคาจากการประเมินให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

บาท

คำถามที่พบบ่อย

PDPA Blog

ติดตามบทความ ความรู้เกี่ยวกับ PDPA เพิ่มเติม ที่นี่...

บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด

1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560

sales@datawow.io

ISO