PDPA Implementation

ดำเนินการให้ธุรกิจสอดคล้อง PDPA
จากทีมนักกฏหมายผู้เชี่ยวชาญ

รับใบเสนอราคาดาวน์โหลด Datasheet

บริการ
PDPA Implementation

บริการวิเคราะห์ช่องว่างที่จะช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับ PDPA ผ่านการตรวจสอบ ประเมิน รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของการบริหารจัดการและกระบวนการทำงานขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

ลักษณะการให้บริการ

วิเคราะห์โครงสร้างและกระบวนการภายในบริษัททั้งหมดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย

จัดทำ Gap Analysis และ Data Mapping

จัดทำเอกสารทางกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ PDPA

ให้คำปรึกษาการปฏิบัติตาม PDPA โดยนักกฎหมายตลอดการดำเนินงาน

เลือกบริการนี้ถ้าคุณ

ตัวอย่างสิ่งสำคัญที่คุณจะได้รับ

รายงาน Gap Assessment Report พร้อมคำแนะนำจากนักกฏหมายผู้เชี่ยวชาญ
เอกสารที่มีความจำเป็นต่อการทำสัญญากับบุคคลภายนอก (เช่น ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา)
เอกสารที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในองค์กร
เอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ไว้วางใจเรา

และอีกมากกว่า 50+ ธุรกิจ ทั้งลูกค้าองค์กรขนาดเล็กและ ขนาดใหญ่ที่ไว้วางใจ PDPA Core

รวมถึง 10,000+ ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

แจกฟรี! PDPA Implementation Datasheet

เอกสารรายละเอียดบริการ PDPA Implementation

ดาวน์โหลด Datasheet
hero

ราคา

ราคาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของธุรกิจ เราออกแบบและประเมินให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ขั้นตอนการให้บริการ

Step of Compliance with PDPA Core*

ปฏิบัติตาม PDPA ได้อย่างมั่นใจ ดำเนินการโดยทีมนักกฎหมายมืออาชีพ และให้คำแนะนำตลอดกระบวนการ พร้อมเครื่องมือช่วยให้สอดคล้อง PDPA ได้อย่างง่ายดาย ไว้วางใจโดยองค์กรชั้นนำ

Company Review & Gap Analysis

ทีมกฎหมายจะเริ่มจากการจัดทำ Gap Analysis พร้อมออกแบบกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับ PDPA

  • ตรวจสอบมาตรฐานการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ของบริษัท และตรวจสอบการไหลของข้อมูล เพื่อจัดทำ Data Mapping และ Gap Analysis

  • จัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงทางกฎหมายภายใต้ PDPA และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบัน

  • ออกแบบและให้คำแนะนำกระบวนการการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับ PDPA

1

Documentation

จากนั้นทีมกฎหมายจะจัดทำเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการปฏิบัติตาม PDPA รวมถึงตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายที่มีอยู่ขององค์กร

ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายที่จะได้รับ

  • บันทึกกิจกรรมการประมวลผล (ROPA)

  • นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า/พนักงาน/ผู้ขาย

  • แบบฟอร์มขอความยินยอม

  • เอกสารอื่นๆ มากกว่า 10+ รายการ

  • การแก้ไขหรือเพิ่มเติม Clause ในเอกสารหรือสัญญา

2

Training and Workshop

ฝึกอบรมผู้บริหารของบริษัท, DPO และพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ PDPA สร้างความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการ ให้สามารถปรับปรุงวิธีการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

3

Legal Support & Advisory

  • หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐาน PDPA อย่างสม่ำเสมอ

  • ให้คำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม PDPA สำหรับข้อกำหนดใหม่ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจ

4

*ขอบเขตของการให้บริการสามารถจัดสรรได้ตามงบประมาณหรือความต้องการของบริษัท

พิเศษ ! ลูกค้า PDPA Implementation จะได้สิทธิใช้งาน Cookie Consent Management และ DSAR Management ฟรีทันที 1 ปี พร้อมนโยบายและสัญญาแบบสร้างผ่านเครื่องมืออัตโนมัติฟรี 7 รายการ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

บริการนี้เหมาะสำหรับใคร ?

องค์กรที่มีความประสงค์ให้องค์กรของตนเองปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานตาม PDPA ณ ปัจจุบันอย่างเต็มรูปแบบ

hero

แจกชุด Handout & Self-Checklist ฟรี!

เอกสารรายละเอียดบริการ พร้อมแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองฉบับย่อ ดาวน์โหลดฟรี !

ดาวน์โหลด Datasheet

ติดต่อเรา

กรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อรับรายละเอียดของบริการและใบเสนอราคาจากการประเมินให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

บาท

คำถามที่พบบ่อย

PDPA Blog

ติดตามบทความ ความรู้เกี่ยวกับ PDPA เพิ่มเติม ที่นี่...

บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด

1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560

sales@datawow.io

ISO