hero

แจกชุด Handout & Self-Checklist ฟรี!

เอกสารรายละเอียดบริการ พร้อมแบบประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองฉบับย่อ ดาวน์โหลดฟรี !

ดาวน์โหลด Datasheet

เตรียมความพร้อมให้องค์กรของคุณตั้งแต่วันนี้! PDPA Core Handout & Self-Checklist สำหรับ PDPA Compliance

แจกฟรี! เอกสารข้อมูลรายละเอียดบริการทั้ง 5 บริการจาก PDPA Core อย่างครบถ้วน ประกอบไปด้วย

 • PDPA Implementation
 • PDPA Advisory
 • PDPA Training & Seminars
 • PDPA Legal Document
 • PDPA Compliance Audit

ฟรี! แบบประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองฉบับย่อ พร้อมคำอธิบาย เพื่อประเมินความพร้อมและความเสี่ยงต่อการปฏิบัติตาม PDPA ในเบื้องต้น

เนื้อหาภายในประกอบไปด้วย

PDPA Core

 • เกี่ยวกับ PDPA Core
 • บริการจาก PDPA Core

PDPA Implementation

 • รายละเอียดบริการ
 • ตัวอย่างสิ่งสำคัญที่คุณจะได้รับจาก PDPA Implementation
 • บริการนี้เหมาะสำหรับใคร

PDPA Advisory

 • รายละเอียดบริการ
 • ขอบเขตของบริการ (Area of Consulting)
 • แพ็กเกจราคา

PDPA Training & Seminars

 • รายละเอียดการจัดอบรม
 • ตัวอย่างเนื้อหา
 • รูปแบบของการจัดอบรม
 • ประโยชน์และสิ่งที่จะได้รับ
 • บริการนี้เหมาะสำหรับใคร

PDPA Legal Document

 • รายละเอียดของบริการ
 • ตัวอย่างเอกสารที่ให้บริการ
 • ราคาเริ่มต้น

PDPA Compliance Audit

 • รายละเอียดบริการ
 • ลักษณะการให้บริการ
 • บริการนี้เหมาะกับใคร

ฟรี! Self-Checklist สำหรับ PDPA Compliance

 • Checklist ตรวจสอบความพร้อมขององค์กรคุณในการปฏิบัติตาม PDPA
 • Risk Assessment แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง PDPA

กรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลด Handout

Our company
Our company

About Data Wow

PDPA Core ดำเนินการโดย Data Wow

Data Wow ผู้ให้บริการพัฒนาโมเดล AI และให้คำปรึกษาด้าน Data Science และการจัดการข้อมูลและยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO27001 ที่เป็นมาตรฐาน การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ (ISMS) และ ISO27701 (PIMS) ที่เป็นมาตรฐานด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลระดับสากล จึงเชี่ยวชาญด้านการจัดการและวางระบบให้ข้อมูลมีความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ปัจจุบันพวกเราดูแลความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้กับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นจำนวนมากกว่าหลายสิบล้านข้อมูล โดยมีทีมนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญเรื่อง PDPA ที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและจัดทำนโยบายและสัญญาให้กับธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม

ทั้งยังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยธุรกิจในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ PDPA ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 2,000 คน จากทั้งธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

ISO 27001

PDPA Blog

ติดตามบทความ ความรู้เกี่ยวกับ PDPA เพิ่มเติม ที่นี่...

บริษัท เดต้า ว้าว จำกัด

1778 อาคารซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ, ชั้น 6 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทร: 02-024-5560

sales@datawow.io

ISO